TuiNa Therapie
 


TuiNa Therapie of Chinese massage therapie bestaat ook al meer dan 3000 jaar. Tijdens archeologische opgravingen zijn inscripties gevonden van het bestaan van een vrouwelijke Shaman die mensen genas door middel van massages. Er bestaan boeken met teksten waarin de ontwikkelingen van massage (An Wu) en massagetechnieken beschreven staan. Gedurende de verschillende Chinese tijdperken bleef de massage therapie zich ontwikkelen en uitbreiden met meer technieken. Vanaf 1956 kwamen er steeds meer scholen in China waar je opgeleid kon worden tot specialist in Tui Na therapie. Iedere school had zijn eigen specialisatie techniek: Gun Fa: “rolling school”, An Fa: “point pressure school” e.a. TuiNa wordt al duizenden jaren toegepast. In nagenoeg elk Chinees ziekenhuis is er wel een afdeling TuiNa. Met de verschillende technieken van TuiNa Therapie kunnen blokkades in het lichaam opgeheven worden door circulatie van Qi en Bloed te bevorderen. Op deze manier kan de balans tussen Yin en Yang herstellen/hersteld worden.

Door het toepassen van verschillende TuiNa technieken kan o.a. invloed uitgeoefend worden op de stroom en regulatie van Qi en Bloed, het verdrijven van Externe Pathogenen, het harmoniseren van Yin en Yang, Wei Qi en Ying Qi, voeden, tonifiëren en versterken en ondersteuning van Qi, Bloed, Yin en Yang. Indirect kan via de Back Shu punten op de rug ook invloed uitgeoefend worden op de Zang Fu. Voor het losmaken van gewrichten wordt een Ban Fa (= manipulatie techniek) toegepast. Het is van belang om goed te beoordelen hoe de stagnatie is ontstaan. Hoofdoorzaken zijn onder meer invasie EPF, overbelasting of juist gebrek aan beweging, trauma of er kan een onderliggende leegte (disfunctie Zang Fu) zijn.

Afhankelijk van de diagnose zullen onder andere de volgende behandelingen gegeven kunnen worden:

  • verwarmen, ontspannen van TMM (spieren, pezen, ligamenten)
  • bewegen en versterken van de stroom van Qi en Bloed
  • verbeteren beweeglijkheid gewrichten
  • voeden, versterken en ondersteunen van Qi, Bloed, Yin en Yang
  • losmaken van verklevingen
  •