Lichaamsoefeningen belasting/belastbaarheid
 Oefenen en bewegen heeft positieve effecten op het functioneren van de mens in het algemeen en op het herstel na aandoeningen van het bewegingsapparaat in het bijzonder. Niet alleen door massage maar ook door aan jezelf te werken kun je beter herstellen. Spierverkortingen, bewegingsbeperkingen, spierzwakte en musculaire disbalansen vormen de aangrijpingspunten voor de lichaamsoefeningen. Tijdens de behandeling zullen afhankelijk van de methodiek (mobiliserend, stabiliserend, spierversterkend) oefeningen gegeven worden. Deze oefeningen zullen ook in de vorm van huiswerk meegegeven worden.